Mondattan

MONDAT:

 • a szöveg láncszemnyi egysége
 • részekre bontható, a mondatrészek logikai viszonyban állnak

 

A MONDATOK OSZTÁLYOZÁSA

 

1.           a modalitás szerint:  A modalitás a beszélőnek a valósághoz – (és) a mondat tartalmához – való viszonyát és szándékát jelenti.

 • kijelentő
 • kérdő
 • felkiáltó
 • felszólító
 • óhajtó

 

2.           a mondatok logikai minősége szerint:

 • állító
 • tagadó (tagadószó, tiltószó)

 

3. szerkezetük szerint:

0 állítmány  (és nem is kell bele!)

→ tagolatlan mondat

1 állítmány 

→ egyszerű mondat

 

 1. tőmondat (minimális) (csak állítmány és kötelező bővítmény, pl. alany)
 2. bővített mondat

(szabad bővítmények)

1 állítmány+ 1  tagolatlan

→ szervetlen összetett mondat

több állítmány 

→ szerves összetett mondat

(>2: többszörösen összetett m)

 

 

 

alárendelő

 

 

mellérendelő

 

 

 

TŐMONDAT:

csak állítmányt és kötelező bővítményt tartalmaz

BŐVÍTETT MONDAT:

az állítmányon és a kötelező bővítmény(ek)en kívül tartalmaz szabad bővítményeket is

ÖSSZETETT MONDAT:

egynél több állítmány van benne, bonyolultabb

 • alárendelő

MONDATRÉSZKIFEJTŐ

 • állítmányi

 • alanyi

 • tárgyi

 • határozói

 • jelzői

SAJÁTOS JELENTÉSTARTALMÚ

 • feltételes

 • megengedő

 • következményes

 • hasonlító

 

mellérendelő

 • kapcsolatos
 • ellentétes
 • választó
 • következtető
 • magyarázó

 

A mellérendelés fajtái

 

 

Kötőszavak gyakorlása

 

 

Alárendelő mondatok

 

Sajátos jelentéstartalmú alárendelések