Választási kampányfilmek

FIDESZ, 1990

 

 

MSZP, 1998

 

 

 

 

Parlamenti vita 2010-ben

Manipuláció a reklámokban

Stratégiák a kereskedelmi reklámokban:
– képi
– hangi/zenei
– pszichológiai

1. Minimumcsoport (vakcsoport)-paradigma:
- vakcsoportok: összetartozás, rokonszenv, szimpátia minden ok nélkül, pusztán a ténytől, hogy csoport formálódott
- más vakcsoport: személyiség- és egyéniségvesztés, negatív megbélyegzés ("ők")
- két lélektani funkció:
· segít eligazodni a világban, fogódzó
· önbecsülés, büszkeség, védelmezés
- könnyű manipulálni, hitelesnek tűnni ha:
   · a közlő eléri, hogy a befogadó egy általa kívánt vakcsoportba tartozzon
   · társainkról nem feltételezünk rosszat, átverést - ez a csoporton belüli manipuláció
- ennek egyik eszköze a T/1.-es igaragozás, „mi” 

2. Félelemkeltés:
- kellemetlen következmények
- félelem-motívum: érzelmet vált ki
- hatékony félelemkeltés lépései:
a) nagy ijedelmet okoz
b) útmutatás a veszély elhárítására
c) ezt a befogadó elfogadja
d) elhiszi, hogy képes a véghezvitelére
- félelemkeltéskor generikus állítások
- feltételes mód párhuzamban eltúlzott állítással
- célközönségben szükségletérzet kialakítása

Gyakran jár együtt undorkeltésselFélelemkeltés, tehát a manipuláció egyik eszköze érvényesülhet a társadalmi célú reklámokban is. Itt azonban a befolyásolás nem rejtett célú, hanem vállalt, tehát a manipuláció jóval csekélyebb jelentőségű: csak egy eszköz.
Balesetmegelőzés - lengyel térsadalmi célú videó, csak erős idegzetűeknek.

3. Személyes élmény:
- a főszereplő ismert valós vagy fiktív személyiség
- saját tapasztalatát meséli el, vállalv az arcát: ez garanciát jelent
- ez akkor is hitelességet kölcsönöz, ha az ismert személynek semmi köze a reklámozott termékhez
- kézzelfoghatóbb, hasonló személyek (olyan, mint én / amilyen én szeretnék lenni / egy közülünk / átlag háziasszony)
- rokonszenv a hírességgel / sorstárssal -> rokonszenv a termékkel
- E/1.-es igeragozás
- szubjektivitás felerősödik4. Ritkaságpszichológia:
- ritkaság, elérhetetlenség
- különlegesség érzése
- nagyobb önbecsülést ad a termék a birtokosának
- „válogatott közönség”
- presztízstermékeknél, luxuscikkeknél gyakori
 

 

A manipuláció színterei

2013.02.18 22:20
A manipulációról általában: („durva megtévesztés”, „ravasz mesterkedés”) – egyoldalú tudatos folyamat – nem feltétel a közlő iránti bizalom megléte – két altípus: - a közlő eszközei nem tudatosulnak a befogadóban - a közlő leplezi célját – a sikeres manipuláció feltételei: - a befogadónak igaznak...
2013.02.18 22:06
Jelentése: magyarul jelmondat (kelta: „kiáltás a pusztaságba”) – Feladata: a kommunikáció egyfajta eszköze - a hirdetés egy része, lehet egy szó vagy akár mondat is - eladja a szolgáltatás, márkát - tulajdonképpen egy ígéretet, üzenetet hordoz, melyben megfogalmazza, hogy a vásárló miért az adott...
2013.02.18 21:58
Célja+ feladata: - vezető elit döntéseit és véleményét bizonyos kérdésekben elfogadtassa a közvéleménnyel - a vezető elitet támadja, választások környékén leváltsa Sikertelen manipuláció: -manipuláció tárgyát a manipuláltak megtagadják/ visszautasítják -nem hajtják véghez a...

Manipuláció