Kiselőadás, prezentáció

 
 1. I. Felkészülés, az anyag összeállítása és elrendezése

   

  Kiselőadásnál és vizsgafeleletnél is:

  • a műfaj és a célközönség átgondolása
  • anyaggyűjtés – források gondos használata
  • az anyag elrendezése, vázlatkészítés
   • bevezetés: téma megjelölése, elővázlat (a kifejtés menete)
   • tárgyalás: a téma kifejtése különböző alpontokba szedve, logikusan felépítve; példák, idézetek, hivatkozások a szakirodalomra, létező kutatásokra, következtetések levonása, saját álláspont ismertetése, ha van
   • befejezés: személyes álláspont elfoglalása, a téma összefoglalása, a legfontosabb gondolat(ok) kiemelése, megismétlése, kitekintés a lehetséges folytatásra, továbbgondolásra.
  • a szöveg megírása (nem kötelező, de jó lehet)
  • vázlatírás
  • tanulás, gyakorlás

   

  Különbségek:

  kiselőadás

  vizsgafelelet

  • bevezetés: a figyelem felkeltése, a témaválasztás megindoklása
  • prezentáció: ábrák, képek segítik a gondolatmenet követését
  • kivetíthető a vázlat
  • a diára kevés szöveg kerüljön
  • idézetek a diákon, ugyancsak ne legyenek hosszúak
  • az időzítés megtervezése: egy-egy diához mennyi szöveg tartozzon a diasorban is be lehet állítani, ill. hangrögzítővel gyakorolni
  • forrásmegjelölés (precízen) az utolsó dián
  • személyes példa is említhető a témától függően
  • nagyobb hangsúlyt kaphat a személyes vélemény

   

  • átvezető mondatokkal lehet segíteni a gondolatmenet követését

   

  • időzítés megtervezése: mennyi bevezetés, mennyi témakifejtés legyen

   

  II. Előadás, maga a vizsga vagy a prezentáció

   

  Mindkettőnél fontos:

  • szemkontaktus
  • stílus – a helyzetnek és a hallgatóságnak megfelelő, szabatos nyelvhasználat
  • a vázlat követése, átvezető mondatok

   

  Különbségek:

  kiselőadás

  vizsgafelelet

  • élvezetes, színes előadásmód, diákközönség esetében lehet lazább nyelvhasználat
  • a szakkifejezések magyarázatokkal említendők
  • interaktívvá tétel, kérdések a hallgatósághoz, a közönség bevonása
  • olvasás: idézetek (röviden): ezeket fel lehet olvasni, de más dián lévő szöveget nem
  • minél pontosabb megfogalmazás, a tudást tükröző előadásmód
  • szakkifejezések magyarázat nélkül használhatók
  • a vázlatba bele lehet pillantani, olvasni csak idézetet vagy adatot lehet (pl. szöveggyűjteményből vagy forrásból, ha van)

   

   

   

 2.  

 3. A források használatához - és feltüntetésükhöz! -  a tavalyi prezentáció. Főleg a 19-22. diák szólnak a jelölésről. 

 

A prezentáció

 

 1. Használható prezentációfajták: 

 

 

       Hasznos megnézni a prezentáció elkészítése előtt még:  https://classy.hu/index.php/a-jo-prezentacio-titka/  

 

        És persze azt is jó megnézni, hogy hogyan NE nézzen ki az előadás:  Life After Death by Powerpoint (Corporate Comedy Video) 

 

        Az előadásmód sem mindegy.

 

A kész prezentáció értékelési szempontjai: 

 

Szempontok  

(kék: tervezés, a diasor elkészítése; narancs: az előadás) 

Önértékelés 

Tanári értékelés 

Elmélyülés a témában, alapos anyaggyűjtés forrásokat használva, válogatás 

0-5 

 

 

Gondos, megtervezett felépítés 

(bevezetés-tárgyalás-befejezés; a központi üzenet, a lényeg többszöri kiemelése) 0-5 

 

 

Forráshasználat korrekt és esztétikus jelölése 

0-5 

 

 

Értelmes, szükséges, jól megválasztott animációk 

0-5 

 

 

Jól látható, a témához illő, esztétikus betűtípus és képek 

0-5 

 

 

Szövegmennyiség 

(kevés szöveg, az is vázlatosan, kulcsszavakkal) 

0-5 

 

 

Idő: 8-10 perc 

(A kevés nagyobb baj, mint az időtúllépés) 

0-5 

 

 

Érdekesség, érdeklődés fenntartása 

(A közönség reakciójából látható) 

0-5 

 

 

Szabad előadásmód (felolvasás nélkül) 

Egy nagyrészt felolvasott előadás esetén a teljes szóbeli pontszám lenullázódik! 

0-5 

 

 

Szemkontaktus a hallgatósággal 

0-5 

 

 

Érthető, hangos, folyamatos beszéd 

0-5 

 

 

A témának, az alkalomnak és a hallgatóságnak megfelelő szókincs és stílus 

(Káromkodás, csúnya szó becsúszása esetén a teljes szóbeli pontszám lenullázódik!) 

0-5 

 

 

Összesen

0-60 pont