Egybeírás - különírás

Amikor azon morfondírozunk: egybe vagy külön, először azt kell eldöntenünk, hogy a szemünk előtt nyugvó jelenséget szószerkezetnek vagy szóösszetételnek tekintsük-e. Ha szószerkezetnek tekintjük, akkor békén hagyjuk. Ha szóösszetételnek, tehát ha a két (vagy több) tag érzésünk szerint szorosan összekapcsolódik, akkor az a szándékunk, hogy lehetőleg egybeírjuk őket.

Szeretnénk-e egybeírni a „tűzről+pattant”, a „kémény+seprő”, a „földre+hull”, az ivó+víz+ellátátás” alakulatokat? A magyar helyesírás szerint akkor vágyunk az egybeírásra, ha olyan alárendelő szóösszetétellel van dolgunk, ami összetételként mást jelent, mint szószerkezetként (tehát „tűzről pattant” szikra, „tűzrőlpattant” leányzó), VAGY – függetlenül az ilyen jelentésváltozástól – amelyben a nyelvtani kapcsolat jelölőelemét elhagytuk (tehát nem „életet mentő”, hanem „életmentő”).

1. Először tehát azt kell megvizsgálnunk: hajlunk-e arra, hogy egybeírjuk a kérdéses szerkezetet. Van-e jelentésváltozás vagy jelöletlenség, ami ezt indokolná? Ha hajlunk, akkor tovább vizsgálódunk:

2. Megnézzük, milyen típusú lenne a szóösszetétel, és vonatkozik-e még rá valamilyen szabály (pl. bizonyos jelzős alárendelések esetén…).

3. Ha anyagnévi jelzős, számnévi jelzős vagy folyamtos melléknévi igenévi jelzős szóösszetételre bukkanunk, akkor az a szabály, hogy a két egyszerű szóból álló összetételeket egybeírjuk, ha azonban bármelyik már maga is összetétel, akkor annyira külön , hogy még csak nem is kötőjellel!

 

Csoportoknak való gyakorló feladat (lehet egyénileg is, persze) a jelöletle összetételekről, szótagszámlálással.

Íme egy gyakorlat - az elején kéri, hogy adja meg a nevét, de ezt nem kell komolyan venni! :)

 

4. Ha nem a fenti eset áll fenn, akkor jön majd a szótagszámlálás, ami első lépésben ugyancsak az összetételi tagok számlálását jelenti: a kettőnél több tagból álló összetételeket 6 szótagig egybeírjuk, onnantól kötőjelezzük. Innen az elnevezés: a 6:3-as szabály.

Egy feladat, ami erről szól

 

5. Mozgószabályok

Kettőt tanulunk:

- két különírt szó, általában jelzős szószerkezet kap egy utótagot, amitől az egészet egy egységnek látjuk. Ekkor a különírt szerkezet egybekel, majd kötőjellel csatlakozik hozzájuk a toldás. Házi feladat - házifeladat-készítés.

- két előtag egybekel (kötőjellel), faképnél hagyva azeredetileg közös utótagot - valóságos románc... Babatorna és mamatorna helyett: baba-mama torna.

 

Feladat