Politikai manipuláció

2013.02.18 21:58

Célja+ feladata:

- vezető elit döntéseit és véleményét bizonyos kérdésekben elfogadtassa a közvéleménnyel
- a vezető elitet támadja, választások környékén leváltsa

Sikertelen manipuláció:
-manipuláció tárgyát a manipuláltak megtagadják/ visszautasítják
-nem hajtják véghez a manipuláltak a manipuláló akaratát

Felosztása:
1. Állandó folyamatos, permanens manipuláció
célja: a társadalmi-gazdasági rendszer elfogadtatása
2. Akciószerű manipuláció:
célja: törvénycsomag
intézkedéscsomag
háború - elfogadtatása (azaz az aktuális politikai termékek elfogadtatása)
szövetségkötés
pénzügyi manőver
kül- és belpolitikai stratégiák
választási kampány

A politikai manipuláció tényezői:
-manipuláló pl: kormány vagy egy párt
-manipuláció tárgya pl: adóreform-csomag
-manipuláltak:
1. Szélesebb vezetőréteg (közszereplők, szakértők, intézményvezetők, média vezető egyéniségei...)
2. Ismeretlen tömegek (a nép)

Alapeszközei:
1. Egyoldalú beállítás:
-->Az adott poltikai terméket, azaz valamilyen közügyet, egyoldalúan tálalják és elemzik
2. Tabu téma
--> A tényeket a valóságot eltussolják, elhallgatják, tilos róluk beszélni ("tabu")
3. Elterelő manőver
--> Célja: az adott politikai termék vagy közügy fontosságáról elterelje a figyelmet
--> Általában fordított tabu téma szokott lenni
--> Jelentéktelen ügyek felpumpálása, hogy az legyen a köznép figyelmében
4. Zavarkeltés
-->célja: a bizonytalanság fokozása és a tisztánlátás elhomályosítása
egymásnak ellentmondó információk kiszivárogtatása, információdömping
5. Ellenségkép kialakítása
- a bajokért felelős csoport kijelölése -"erről is a ......-k tehetnek"
ez erősíti a csoportkohéziót, a "mi"-tudatot (hiszen vannak "ők")
6. Sulykolás
-  az elhitetni kívánt gondolatok unásig való ismételgetése, akár szlogenszerűen, akár szövegben. Visszatérő mondatok, visszatérő szóhasználatok.
7. Az ellenfelek egymás ellen fordítása
- régi elv: Divide et impera! Oszd meg és uralkodj!
8. Framing (keretbe helyezés, keretezés)
- az egyes kérdéseket olyan keretbe helyezi a manipulátor, amiben a hangsúlyok eltolódhatnak, új értelmezések születnek. Ezt nem kifejtett érvekkel teszi, hanem képzettársításokkal, montázzsal, szimbólumhasználattal, tehát az érzelmi hatásra alapozva.
 
Az alapeszközök összefüggnek, kiegészítik egymást.