A szövegstílus hangzásbeli sajátosságai, a zeneiség stíluseszközei

2019.09.16 12:05

Szerkeszthető jegyzet közös írásra

 

Fontos fogalmak:  

rím,

hangulatfestő, hangutánzó szavak

eufónia, kakofónia

ismétléses alakzatok, pl. alliteráció, figura etymologica, szóismétlés (esetleg különböző jelentésben ("Jól tudom: értem, értem üzenget a zsenge határ." (Áprily Lajos: Tavaszodik)))

ritmus (Egy gondolat...)

enjambement (soráthajlás)

 

Gyakorlásra:

rímfajták (Quizlet)

mássalhangzók 1.

mássalhangzók 2.

 
Itt lehet még:
Bizonyos versformák behívnak bizonyos költőket (Shakespeare, Dante, Balassi; klasszikus időmértékes strófák)
Jambus és trocheus. (Kanásztánc.)
Magyaros és időmértékes versek.
 
 
 
Kosztolányi: ILONA
 
Lenge lány,
aki sző,
holdvilág
mosolya:
ezt mondja
a neved,
Ilona,
Ilona.
 
Lelkembe
hallgatag
dalolom,
lallala,
dajkálom
a neved
lallázva,
Ilona.
 
Minthogyha
a fülem
szellőket
hallana,
sellőket,
lelkeket
lengeni,
Ilona.
 
Müezzin
zümmög így:
"La illah
il' Allah",
mint ahogy
zengem én,
Ilona,
Ilona.
 
Arra, hol
feltün és
eltün a
fény hona,
fény felé,
éj felé,
Ilona,
Ilona.
 
Balgatag
álmaim
elzilált
lim-loma,
távoli,
szellemi
lant-zene,
Ilona.
 
Ó az i
kelleme,
ó az l
dallama,
mint ódon
ballada,
úgy sóhajt,
Ilona.
 
Csupa l,
csupa i,
csupa o,
csupa a,
csupa tej,
csupa kéj,
csupa jaj,
Ilona.
 
És nekem
szín is ez,
halovány
kék-lila,
halovány
anilin,
ibolya,
Ilona.
 
Vigasság,
fájdalom,
nem múlik
el soha
s balzsam is,
mennyei
lanolin,
Ilona.
 
Elmúló
életem
hajnala,
alkonya,
halkuló,
nem múló
hallali,
Ilona.
 
Lankatag
angyalok
aléló
sikolya.
Ilona,
Ilona,
Ilona,
Ilona.
 
1929
 
 
 
 

Kip-kop, köveznek.
          Itt van a tavasz.
Hajnalba száz kalapács zaja ébreszt.
És hallgatom ágyamból a zenés neszt.
Mily csiklandó és édes és ravasz.
Tavasz, tavasz. Az utcánkat javítják.
Mostan fölajzzuk a csigát, parittyát.
Tavasz. Libeg az udvarunk egén fönt
a sárga, kék és rózsaszínü léggömb.
Kip-kop, zene az élet, muzsika,
láng ég a fákon, a bokor zöld oltár.
Mostan miséznek a kis madarak,
és a szobákban is ezer titok vár.
Dal zeng, ha megütöm a képet, asztalt,
zenél az élet, a cipőm, az aszfalt.
Most mint a léggömb, szállani szeretnék.
Mily csiklandó és édes és ravasz
a zöldbe bújni s enni a cseresznyét.
Cseresznyepiros, zöldarany tavasz.

 

Karinthy: Mint vélgaban

 

Babits: Mozgófénykép

 

Máskép: Amerikai Leányszöktetés - szenzációs
szerelmi tragédia mozgófényképben előadva

 

A gép sugarát kereken veti, képköre fénylik a sik lepedőn
mindjárt, szivem, uj szinek és alakok lovagolnak a fénylegyezőn
olcsó s remek élvezet összecsodálni e gyors jelenéseket itt:
első a Szerelmi Tragédia, melyet a lámpa a falra vetit.

Ni - Ámerikában e nagy palotának a dús ura - milliomos
rendel, levelez, sürög, üzleteit köti, telefonoz.
Titkára előtte. Beszélni akar vele. Várja. Magára marad.
Beszél neki. Karja mozog hevesen s ura szörnyü haragra gyulad.

Éjfélkor a hószinü lányszoba villanymécsese zöld. Jön a lány
bálból, kimerülten - a báli ruhában is oly ideges, halavány.
Vetkőzik az édes. Az éjjeli gyolcs fedi már. A komorna kimén.
Megkoccan az ablaka. Nyitja. Vetekszik a holddal a zöld szobafény.   -- tovább

 

Babits: A Danaidák

 

Lenn a csöndes alvilágban, szellőtlen, bús alvilágban, asphodelosok
      között, hol asphodelos meg se moccan, gyászfa nem bókol galyával,
      mákvirág szirmát nem ejti, mert a szél ott mélyen alszik, alszik
      asphodelos ágyban, mélyen alszik, nem beszél,

hol a tók acéltükörként mozdulatlan elterülnek, pillák könnyen
      szenderülnek, mert a pillák legyezője, habszövetnek fodrozója
      sohase jár ott, a szél;  --tovább